CALENDARI I HORARIS


CALENDARI CURS 2020/2021. DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ ( NO HI HA CLASSE):

Divendres 30 d'octubre
Dilluns 7 de desembre
Dilluns 15 de febrer 
Divendres 30 d'abril
Dilluns 24 de maig

HORARIS
Pendents de concretar
Els horaris canvien cada trimestre i són diferents per cada perfil.

HORARI AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA I INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES. 


HORARI AUXILIAR DE COMERÇ I ATENCIÓ AL PÚBLIC 


 HORARI AUXILIAR D'HOTELERIA: CUINA I SERVEIS DE RESTAURANT I BAR