dimecres, 26 d’octubre de 2011

PROVA D'INFORMÀTICA

Aquesta setmana farem la primera prova que sumarà punts a la nota que aneu aconseguint amb els exercicis que aneu fent cada dia.
Heu de saber:
1. Canviar el format de la pàgina a horitzontal o vertical
2. Canviar la vista del tant per cent
3. Posar número de pàgina al lloc indicat
4. Posar peu de pàgina
5. Inserir un text, justificar-lo i moure'l segons les instruccions
6. Canviar l'idioma i corregir el text.
7.Inserir una taula de tantes columne si files com us indiqui
8. Modificar la taula: color i línies
9.Posar vora de pàgina
10. POsar una imatge de fons
11. Usar l'eina de canvi de format ( pinzell groc)

De moment tots teniu un 10: aniré restant punts per cada cosa que no sapigueu fer sols.
SORT! DE MOMENT HI HA 9 I 10!!!!!!!!!!!!! 

7.

dijous, 6 d’octubre de 2011

NOTA D'INFORMÀTICA

La nota que tindreu dependrà de la feina que aneu fent cada dia i de les notes que us poso a la vostra graella personal quan aneu acabant feines.
També farem 2 proves o exàmens: un a finals d'octubre i l'altre a principis de desembre.
L'examen serà individual i haureu d'aplicar el que heu après de WORD.
Al primer examen heu de saber: copiar i enganxar un text, inserir una imatge, posar el número de pàgina, posar un peu de pàgina, canviar el tipus de lletra, usar el corrector, fer una taula, saber modificar-la i canviar el format de la pàgina.


Per descomptat l'actitud i el comportament tindran molt de pes, tant per pujar com per baixar ( fins a 2 punts)

SORT!

POWERPOINT ''Els pics més alts del món''