CALENDARI I HORARIS


CALENDARI CURS 2019/2020. CLICA AQUÍ
PRIMER TRIMESTRE: DEL 12 DE SETEMBRE AL 20  DE DESEMBRE

SEGON TRIMESTRE: DEL 8 DE GENER AL 3 D'ABRIL
TERCER TRIMESTRE: DEL 14 D'ABRIL AL   19 DE JUNY


DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ ( NO HI HA CLASSE):

31 D'OCTU8BRE
9 DE DESEMBRE
24 DE FEBRER
20 DE MARÇ
30 D'ABRIL


HORARIS

Els horaris canvien cada trimestre i són diferents per cada perfil.

HORARI AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA I INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES. 
SEGON TRIMESTRE
HORARI AUXILIAR DE COMERÇ I ATENCIÓ AL PÚBLIC  HORARI AUXILIAR D'HOTELERIA: CUINA I SERVEIS DE RESTAURANT I BAR