dijous, 16 de maig de 2019

PREINSCRIPCIÓ PEL CURS 2019/2020

Del 13 al 24 de maig 

A la seu del PFI/PTT: 
Avda. Sant Joan de les Abadesses, 20 ( edifici IME)

Horari: de 9 a 13h.

PORTES OBERTES ( reunió informativa):
15 de maig a les 8 del vespre a les aules del PFI/PTT

Documentació identificativa

Tots els sol·licitants han de presentar
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si el sol·licitant és menor d'edat també ha de presentar:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o, si és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. 
  • Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent.
  •  Si el domicili actual no coincideix amb el del DNI,  cal presentar certificat municipal de convivència de l'alumne.

divendres, 10 de maig de 2019

PRE-INSCRIPCIÓ

Per fer la preinscripció cal omplir un full de preinscripció.

Us el podem donar a la seu del PTT el dia que vingueu o el podeu descarregar i portar-lo omplert per avançar feina.

dijous, 9 de maig de 2019