dimarts, 29 de març de 2011

CURSAR PQPI EL CURS 2011/2012

PREINSCRIPCIÓ:
DEL 9 AL 20 DE MAIG AL PTT

Tots els que us voleu inscriure al PQPI el proper curs heu de saber que entrareu per ordre segons la puntuació obtinguda.Mireu com es calculen els punts que tindreu:

·
· Quan el domicili de l’alumne o l’alumna és dins l’àrea d’influència 2 del centre però no en la seva
àrea d’influència 1: 15 punts
· Quan l’alumne o l’alumna no compleix 21 anys o més durant l’any 2011: 30 punts
· Quan l’alumne o l’alumna no ha cursat un PQPI en els darrers dos cursos: 20 punts
· Per cada curs escolaritzat a l’educació secundària obligatòria: 5 punts
· Per la qualificació mitjana dels dos darrers nivells cursats a l’educació secundària obligatòria dels
quals ja es disposa d’avaluació final: tants punts com la qualificació mitjana, calculada amb 2
decimals
· Pel resultat de l’entrevista: 0,10 o 20 punts
Quan el domicili de l’alumne o l’alumna és dins l’àrea d’influència 1 del centre: 30 punts

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada